Paynet API
Search…
Cari Hesap Entegrasyonu
Cari hesap entegrasyonu ile bayileriniz PayPortal üzerinden işlem yaptıklarında cari hesap bilgilerini (borç/alacak) ve kur bilgilerini görebilir.
Aşağıdaki formatta hazırlayacağınız bir REST servis ile PayPortal sisteminize bağlanıp bayilerinizin cari hesap bilgilerini çeker.
PayPortal sizin sisteminize bağlanıp bilgileri çekeceği için; sizin sisteminizde oluşacak problemlerden etkilenmemek için "Circuit Braker" design yöntemi ile çalışır.
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
company_code
string
Paynet ana firma kodu
agent_id
string
Paynet bayi kodu
reference_no
string
Bayinin referans numarası
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
note
string
Ekranda servisle ilgili gösterimde gösterilmesi gereken not bilgisi var ise bu parametre ile gönderilebilir.
accounts
string
Bayiye ait hesap tutarı
show_accounts
boolean
Hesap ile ilgili bilgilerin ekranda gösterilip gösterilmeyeceğine dair boolean değer.
first_column_title
string
İlk sütunda dönülecek sayısal değerlerin başlığı
second_column_title
string
İkinci sütunda dönülecek sayısal değerlerin başlığı
accounts.items
dizi
Bayinin belli bir para birimine göre hesap bilgilerinin listesidir.
currency
string
TRY,USD,EUR değerlerini alabilir.
first_column_value
decimal
Ekranda ilk başlık altında gösterilmek istenen sayısal değer
second_column_value
decimal
Ekranda ikinci başlık altında gösterilmek istenen sayısal değer
currencies
string
Ekranda değerleri gösterilmek istenen ve Paynet içinde hesaplamalarda kullanılmak üzere kur oranlarını dönen parametre
show_currencies
boolean
Kur oranlarının ekranda görünüp görünmeyeceğini belirtir.True/false
show_currency_selection
boolean
Kur seçiminin ekranda görünüp görünmeyeceğini belirtir.
exchange_rate
decimal
Kur oranı
is_default
boolean
Kurun varsayılan olup olmadığını belirtir.
1
{
2
"agent_id":"53983",
3
"company_code":"1000",
4
"reference_no":"12471"
5
}
Copied!
1
{
2
"note":"*Vadesi Dolan Borç",
3
"accounts":{
4
"show_accounts":true,
5
"first_column_title":"Bakiye",
6
"second_column_title":"*V.D. Borç",
7
"items":[
8
{
9
"currency":"TRY",
10
"first_column_value":94793.81,
11
"second_column_value":10336.78
12
},
13
{
14
"currency":"EUR",
15
"first_column_value":0,
16
"second_column_value":0
17
},
18
{
19
"currency":"USD",
20
"first_column_value":4629.3,
21
"second_column_value":2777.58
22
}
23
]
24
},
25
"currencies":{
26
"show_currencies":true,
27
"show_currency_selection":true,
28
"items":[
29
{
30
"currency":"USD",
31
"exchange_rate":5.9999,
32
"is_default":false
33
},
34
{
35
"currency":"EUR",
36
"exchange_rate":8,
37
"is_default":false
38
},
39
{
40
"currency":"TRY",
41
"exchange_rate":1,
42
"is_default":true
43
}
44
]
45
}
46
}
47
Copied!
Dikkat edilmesi gereken hususlar:
  1. 1.
    Başarısız olunan durumlarda Http status code 200 dışında herhangi bir parameter kodu ile dönülmeli( 500 gibi ).
  2. 2.
    Servis istekleri maximum 10 saniyede data dönmeli.
Copy link