Cari Hesap Entegrasyonu

Cari hesap entegrasyonu ile bayileriniz PayPortal üzerinden işlem yaptıklarında cari hesap bilgilerini (borç/alacak) ve kur bilgilerini görebilir.

Aşağıdaki formatta hazırlayacağınız bir REST servis ile PayPortal sisteminize bağlanıp bayilerinizin cari hesap bilgilerini çeker.

PayPortal sizin sisteminize bağlanıp bilgileri çekeceği için; sizin sisteminizde oluşacak problemlerden etkilenmemek için "Circuit Braker" design yöntemi ile çalışır.

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
İstek Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

company_code

string

Paynet ana firma kodu

agent_id

string

Paynet bayi kodu

reference_no

string

Bayinin referans numarası

Dönüş Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

note

string

Ekranda servisle ilgili gösterimde gösterilmesi gereken not bilgisi var ise bu parametre ile gönderilebilir.

accounts

string

Bayiye ait hesap tutarı

show_accounts

boolean

Hesap ile ilgili bilgilerin ekranda gösterilip gösterilmeyeceğine dair boolean değer.

first_column_title

string

İlk sütunda dönülecek sayısal değerlerin başlığı

second_column_title

string

İkinci sütunda dönülecek sayısal değerlerin başlığı

accounts.items

dizi

Bayinin belli bir para birimine göre hesap bilgilerinin listesidir.

currency

string

TRY,USD,EUR değerlerini alabilir.

first_column_value

decimal

Ekranda ilk başlık altında gösterilmek istenen sayısal değer

second_column_value

decimal

Ekranda ikinci başlık altında gösterilmek istenen sayısal değer

currencies

string

Ekranda değerleri gösterilmek istenen ve Paynet içinde hesaplamalarda kullanılmak üzere kur oranlarını dönen parametre

show_currencies

boolean

Kur oranlarının ekranda görünüp görünmeyeceğini belirtir.True/false

show_currency_selection

boolean

Kur seçiminin ekranda görünüp görünmeyeceğini belirtir.

exchange_rate

decimal

Kur oranı

is_default

boolean

Kurun varsayılan olup olmadığını belirtir.

Request
{
"agent_id":"53983",
"company_code":"1000",
"reference_no":"12471"
}
Response
{
"note":"*Vadesi Dolan Borç",
"accounts":{
"show_accounts":true,
"first_column_title":"Bakiye",
"second_column_title":"*V.D. Borç",
"items":[
{
"currency":"TRY",
"first_column_value":94793.81,
"second_column_value":10336.78
},
{
"currency":"EUR",
"first_column_value":0,
"second_column_value":0
},
{
"currency":"USD",
"first_column_value":4629.3,
"second_column_value":2777.58
}
]
},
"currencies":{
"show_currencies":true,
"show_currency_selection":true,
"items":[
{
"currency":"USD",
"exchange_rate":5.9999,
"is_default":false
},
{
"currency":"EUR",
"exchange_rate":8,
"is_default":false
},
{
"currency":"TRY",
"exchange_rate":1,
"is_default":true
}
]
}
}

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

  1. Başarısız olunan durumlarda Http status code 200 dışında herhangi bir parameter kodu ile dönülmeli( 500 gibi ).

  2. Servis istekleri maximum 10 saniyede data dönmeli.