Paynet API
Search…
Fatura oluşturma
v1/subscription/create_invoice
Eğer düzenli ödeme emri oluşturma servisinde “is_fixed_price” parametresini “false” gönderirseniz, kredi kartından çekilecek tutarı bu servis ile her defasında göndermelisiniz. Çekilecek tutarı göndermediğiniz durumda karttan belirtilen dönem için çekim yapılmaz. Bu yöntemi fatura ödemesi gibi değişken tutarlı ödemeleriniz için kullanabilirsiniz.
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
val_date
datetime
Evet
Çekileceği tarih
amount
string
Evet
Çekilecek tutar.Tutar 100 ile çarpılmış olmalıdır. “10.00 TL” => “1000” olarak gönderilmeli.
subscription_id
string
Evet*
Düzenli ödeme no
reference_no
string
Evet*
Müşteri referans no bilgisi
agent_amount
string
Hayır
Bayiye aktarılacak tutar. 100 ile çarpılmış hali olmalıdır.“10 TL” => “1000” olarak gönderilmeli.
company_amount
string
Hayır
Ana firmaya aktarılacak tutar. 100 ile çarpılmış hali olmalıdır.“10 TL” => “1000” olarak gönderilmeli.
invoice_no
string
Hayır
Fatura no
currency
string
Hayır
Para birimi
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
object_name
string
Dönüş yapılan API'nin nesne adı
code
string
Dönüş sonucunun kodu. Bknz
message
string
Dönüş sonuç kodunun açıklaması
1
{
2
"reference_no":"90000600",
3
"company_amount":25972,
4
"agent_amount":2926,
5
"amount":28898,
6
"currency":"TRY",
7
"val_date":"03.10.2017 10:32:24",
8
"invoice_no":"11400556"
9
}
Copied!
1
{
2
"object_name":"subscription_invoice",
3
"code":0,
4
"message":"Başarılı Islem"
5
}
Copied!
Sistem
URL
Test Sistemi
​https://pts-api.paynet.com.tr​​/v1/subscription/create_invoice
*subcription_id veya reference_no'dan en az birini göndermeniz gerekmektedir.
Copy link