Fatura oluşturma

v1/subscription/create_invoice

Eğer düzenli ödeme emri oluşturma servisinde “is_fixed_price” parametresini “false” gönderirseniz, kredi kartından çekilecek tutarı bu servis ile her defasında göndermelisiniz. Çekilecek tutarı göndermediğiniz durumda karttan belirtilen dönem için çekim yapılmaz. Bu yöntemi fatura ödemesi gibi değişken tutarlı ödemeleriniz için kullanabilirsiniz.

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

val_date

datetime

Evet

Çekileceği tarih

amount

string

Evet

Çekilecek tutar.Tutar 100 ile çarpılmış olmalıdır. “10.00 TL” => “1000” olarak gönderilmeli.

subscription_id

string

Evet*

Düzenli ödeme no

reference_no

string

Evet*

Müşteri referans no bilgisi

agent_amount

string

Hayır

Bayiye aktarılacak tutar. 100 ile çarpılmış hali olmalıdır.“10 TL” => “1000” olarak gönderilmeli.

company_amount

string

Hayır

Ana firmaya aktarılacak tutar. 100 ile çarpılmış hali olmalıdır.“10 TL” => “1000” olarak gönderilmeli.

invoice_no

string

Hayır

Fatura no

currency

string

Hayır

Para birimi

*subcription_id veya reference_no'dan en az birini göndermeniz gerekmektedir.

Last updated