Paynet API
Search…
Oluşturma
v1/subscription/create
Bu servis ile müşterinize bir düzenli ödeme talebi oluşturabilirsiniz. Servisten dönen "url" , müşterinizin düzenli ödeme için kart bilgilerini girebileceği ve düzenli ödemenin şartlarına onay verebileceği sayfanın erişim linkidir.İsterseniz müşterinizden kart bilgilerini ve onayı alacağınız sayfayı kendi web siteniz içine düzenli ödeme custom form entegrasyonu ile entegre edebilirsiniz. Bununla ilgili daha detay bilgiyi [email protected] mail adresinden alabilirsiniz.
https://api.paynet.com.tr/v1/subscription/create
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
name_surname
string
Evet
İsim ve soyisim bilgisi
amount
string
Evet
Düzenli ödeme tutarı.Tutar 100 ile çarpılmış olmalıdır. “10.00 TL” => “1000” olarak gönderilmeli.
interval
int
Evet
Ödeme periyodu( 0:Günlük, 1:Haftalık, 2:Aylık, 3:Yıllık)
interval_count
int
Evet
Toplam çekim adedi. interval aylık(2) ise interval_count 12 ise bir yıl boyunca her ay çekim yapar.
begin_date
datetime
Evet
Düzenli ödeme başlangıç tarihi
reference_no
string
Evet
Referans numarası bilgisi
end_user_email
string
Evet
Son kullanıcı email bilgisi
end_user_gsm
string
Evet
Son kullanıcı gsm bilgisi
agent_id
string
Hayır
Paynet bayi kodu
agent_amount
string
Evet
Ödeme çekildikten sonra burada belirtilen tutar bayi hesabına aktarılır.Tutar belirtilmezse default ayarlar geçerlidir.
company_amount
string
Evet
Ödeme çekildikten sonra burada belirtilen tutar Ana Firma hesabına aktarılır. Tutar belirtilmezse default ayarlar geçerlidir.
end_user_desc
string
Evet
Son kullanıcıya gösterilecek açıklama. " xxx aidatınız için düzenli ödeme onayı istiyoruz " gibi
add_comission_to_amount
bool
Hayır
True/False. Default: false. Komisyon tutarının ödeme tutarına eklenip eklenmeyeceği belirlenir. True olduğunda komisyon tutarı kredi kartından çekilecek tutara eklenir.
currency
string
Hayır
Para birimi. Sadece TL destekleniyor.
period
int
Hayır
Ödemenin hangi periyotta olacağını belirler. (Default:0), interval ve interval_count ile birlikte kullanılır. Örn: 12 adetli aylık ödemeli düzenli ödeme talimatında periyod 2 girilirse; 2 ayda bir çekim yapılır ve toplam 24 ayda tamamlanır.
user_name
string
Hayır
Düzenli ödeme talebini oluşturan kullanıcının adı
agent_note
string
Hayır
Düzenli ödeme talebini oluşturan bayinin kendisine notu. Sadece bayi görür.
confirmation_webhook
string
Hayır
Düzenli ödeme talebi son kullanıcı tarafından onaylanırsa , burada belirleyeceğiniz URL'e request gönderilir.
suceed_webhook
string
Hayır
Düzenli ödeme onaylandıktan sonra karttan ödeme çekimleri başarılı olduğunda burada belirleyeceğiniz URL'e request gönderilir.
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
object_name
string
Dönüş yapılan API'nin nesne adı
code
string
Dönüş sonucunun kodu
message
string
Dönüş sonuç kodunun açıklaması
url
string
Düzenli ödeme URL'i
subscription_id
string
Düzenli ödeme ID
status
string
Düzenli ödeme durumu
1
{
2
"name_surname":"Ozan Manav",
3
"amount":2000,
4
"interval":2,
5
"interval_count":12,
6
"reference_no":"90000543",
7
"begin_date":"2017-08-14T16:44:49.9405776+03:00",
8
"end_user_email":"[email protected]",
9
"end_user_gsm":"5452838997",
10
"agent_id":"48811",
11
"send_mail":false,
12
"send_sms":false,
13
"is_fixed_price":false,
14
"attempt_day_count":"5",
15
"suceed_webhook":"http://test.com/successpage",
16
"error_webhook":"http://test.com/errorpage",
17
"confirmation_webhook":"http://test.com/confirmationpage",
18
"end_user_desc":"90000543 numaralı üyelik"
19
}
Copied!
1
{
2
"object_name":"subscription_create",
3
"code":0,
4
"message":"Başarılı Islem"
5
}
Copied!
Copy link