Oluşturma

v1/subscription/create

Bu servis ile müşterinize bir düzenli ödeme talebi oluşturabilirsiniz. Servisten dönen "url" , müşterinizin düzenli ödeme için kart bilgilerini girebileceği ve düzenli ödemenin şartlarına onay verebileceği sayfanın erişim linkidir.İsterseniz müşterinizden kart bilgilerini ve onayı alacağınız sayfayı kendi web siteniz içine düzenli ödeme custom form entegrasyonu ile entegre edebilirsiniz. Bununla ilgili daha detay bilgiyi Api.destek@paynet.com.tr mail adresinden alabilirsiniz.

https://api.paynet.com.tr/v1/subscription/create

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

name_surname

string

Evet

İsim ve soyisim bilgisi

amount

string

Evet

Düzenli ödeme tutarı.Tutar 100 ile çarpılmış olmalıdır. “10.00 TL” => “1000” olarak gönderilmeli.

interval

int

Evet

Ödeme periyodu( 0:Günlük, 1:Haftalık, 2:Aylık, 3:Yıllık)

interval_count

int

Evet

Toplam çekim adedi. interval aylık(2) ise interval_count 12 ise bir yıl boyunca her ay çekim yapar.

begin_date

datetime

Evet

Düzenli ödeme başlangıç tarihi

reference_no

string

Evet

Referans numarası bilgisi

end_user_email

string

Evet

Son kullanıcı email bilgisi

end_user_gsm

string

Evet

Son kullanıcı gsm bilgisi

agent_id

string

Hayır

Paynet bayi kodu

agent_amount

string

Evet

Ödeme çekildikten sonra burada belirtilen tutar bayi hesabına aktarılır.Tutar belirtilmezse default ayarlar geçerlidir.

company_amount

string

Evet

Ödeme çekildikten sonra burada belirtilen tutar Ana Firma hesabına aktarılır. Tutar belirtilmezse default ayarlar geçerlidir.

end_user_desc

string

Evet

Son kullanıcıya gösterilecek açıklama. " xxx aidatınız için düzenli ödeme onayı istiyoruz " gibi

add_comission_to_amount

bool

Hayır

True/False. Default: false. Komisyon tutarının ödeme tutarına eklenip eklenmeyeceği belirlenir. True olduğunda komisyon tutarı kredi kartından çekilecek tutara eklenir.

currency

string

Hayır

Para birimi. Sadece TL destekleniyor.

period

int

Hayır

Ödemenin hangi periyotta olacağını belirler. (Default:0), interval ve interval_count ile birlikte kullanılır. Örn: 12 adetli aylık ödemeli düzenli ödeme talimatında periyod 2 girilirse; 2 ayda bir çekim yapılır ve toplam 24 ayda tamamlanır.

user_name

string

Hayır

Düzenli ödeme talebini oluşturan kullanıcının adı

agent_note

string

Hayır

Düzenli ödeme talebini oluşturan bayinin kendisine notu. Sadece bayi görür.

confirmation_webhook

string

Hayır

Düzenli ödeme talebi son kullanıcı tarafından onaylanırsa , burada belirleyeceğiniz URL'e request gönderilir.

suceed_webhook

string

Hayır

Düzenli ödeme onaylandıktan sonra karttan ödeme çekimleri başarılı olduğunda burada belirleyeceğiniz URL'e request gönderilir.

error_webhook

string

Hayır

Düzenli ödeme onaylandıktan sonra karttan ödeme çekimleri hatalı olduğunda burada belirleyeceğiniz URL'E request gönderilir.

confirmation_redirect_url

string

Hayır

Düzenli ödeme talebi son kullanıcı tarafından onaylandığında redirect edilecek sayfanın URL'ini burada gönderilir.

send_mail

bool

Hayır

Email gönderilsin mi? True ise düzenli ödeme talebi oluşturulduktan sonra son kullanıcının email adresine düzenli ödemeyi onaylaması için gerekli link mail olarak gönderilir.

send_sms

bool

Hayır

Sms gönderilsin mi?True ise düzenli ödeme talebi oluşturulduktan sonra son kullanıcın telefonuna düzenli ödemeyi onaylaması için gerekli link sms olarak gönderilir.

is_fixed_price

bool

Hayır

Sabit tutar mı? True ise tüm ödemeler amount alanında belirtilen tutar kadar çekilir. False ise invoince_create servisi ile her bir ödeme için çekilecek tutarı vade bilgisi ile göndermelisiniz.

auto_renew

bool

Hayır

Düzenli ödeme emri bitince tekrarlansın mı?

agent_logo

string

Hayır

Bayi logo linki

attempt_day_count

int

Hayır

Ödeme çekim deneme gün sayısı. Default 3 gündür. 3 gün boyunca tanımlı kartlardan ödeme çekilmeye çalışılır. 3 günün sonunda hala çekim yapılamaz ise sözleşmeyi durdurur.

daily_attempt_count

int

Hayır

Ödeme gün içerisinde çekim denemesi sayısı. Default 3 gündür. Gün içerisinde karttan en fazla 3 kez çekim denemesi yapılır.

is_charge_on_card_confirmation

bool

Hayır

Bu parametre true olarak ve is_fixed_price parametresi 1 gönderildiğinde önprovizyon olmaksızın ilk vade çekimi gerçekleşecektir.

group_reference_no

string

Hayır

Birbiri ile ilişkilendirmek istediğiniz düzenli ödemeleri bu parametre altında grup yapabilirsiniz. En fazla 50 karakter olmalıdır.

otp_control

bool

Hayır

Ödeme işlemi sırasında otp doğrulaması yapılıp yapılmayacağını belirler.

Last updated