Paynet API
Search…
Oluşturma
v1/subscription/create
Bu servis ile müşterinize bir düzenli ödeme talebi oluşturabilirsiniz. Servisten dönen "url" , müşterinizin düzenli ödeme için kart bilgilerini girebileceği ve düzenli ödemenin şartlarına onay verebileceği sayfanın erişim linkidir.İsterseniz müşterinizden kart bilgilerini ve onayı alacağınız sayfayı kendi web siteniz içine düzenli ödeme custom form entegrasyonu ile entegre edebilirsiniz. Bununla ilgili daha detay bilgiyi [email protected] mail adresinden alabilirsiniz.
https://api.paynet.com.tr/v1/subscription/create
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
name_surname
string
Evet
İsim ve soyisim bilgisi
amount
string
Evet
Düzenli ödeme tutarı.Tutar 100 ile çarpılmış olmalıdır. “10.00 TL” => “1000” olarak gönderilmeli.
interval
int
Evet
Ödeme periyodu( 0:Günlük, 1:Haftalık, 2:Aylık, 3:Yıllık)
interval_count
int
Evet
Toplam çekim adedi. interval aylık(2) ise interval_count 12 ise bir yıl boyunca her ay çekim yapar.
begin_date
datetime
Evet
Düzenli ödeme başlangıç tarihi
reference_no
string
Evet
Referans numarası bilgisi
end_user_email
string
Evet
Son kullanıcı email bilgisi
end_user_gsm
string
Evet
Son kullanıcı gsm bilgisi
agent_id
string
Hayır
Paynet bayi kodu
agent_amount
string
Evet
Ödeme çekildikten sonra burada belirtilen tutar bayi hesabına aktarılır.Tutar belirtilmezse default ayarlar geçerlidir.
company_amount
string
Evet
Ödeme çekildikten sonra burada belirtilen tutar Ana Firma hesabına aktarılır. Tutar belirtilmezse default ayarlar geçerlidir.
end_user_desc
string
Evet
Son kullanıcıya gösterilecek açıklama. " xxx aidatınız için düzenli ödeme onayı istiyoruz " gibi
add_comission_to_amount
bool
Hayır
True/False. Default: false. Komisyon tutarının ödeme tutarına eklenip eklenmeyeceği belirlenir. True olduğunda komisyon tutarı kredi kartından çekilecek tutara eklenir.
currency
string
Hayır
Para birimi. Sadece TL destekleniyor.
period
int
Hayır
Ödemenin hangi periyotta olacağını belirler. (Default:0), interval ve interval_count ile birlikte kullanılır. Örn: 12 adetli aylık ödemeli düzenli ödeme talimatında periyod 2 girilirse; 2 ayda bir çekim yapılır ve toplam 24 ayda tamamlanır.
user_name
string
Hayır
Düzenli ödeme talebini oluşturan kullanıcının adı
agent_note
string
Hayır
Düzenli ödeme talebini oluşturan bayinin kendisine notu. Sadece bayi görür.
confirmation_webhook
string
Hayır
Düzenli ödeme talebi son kullanıcı tarafından onaylanırsa , burada belirleyeceğiniz URL'e request gönderilir.
suceed_webhook
string
Hayır
Düzenli ödeme onaylandıktan sonra karttan ödeme çekimleri başarılı olduğunda burada belirleyeceğiniz URL'e request gönderilir.
error_webhook
string
Hayır
Düzenli ödeme onaylandıktan sonra karttan ödeme çekimleri hatalı olduğunda burada belirleyeceğiniz URL'E request gönderilir.
confirmation_redirect_url
string
Hayır
Düzenli ödeme talebi son kullanıcı tarafından onaylandığında redirect edilecek sayfanın URL'ini burada gönderilir.
send_mail
bool
Hayır
Email gönderilsin mi? True ise düzenli ödeme talebi oluşturulduktan sonra son kullanıcının email adresine düzenli ödemeyi onaylaması için gerekli link mail olarak gönderilir.
send_sms
bool
Hayır
Sms gönderilsin mi?True ise düzenli ödeme talebi oluşturulduktan sonra son kullanıcın telefonuna düzenli ödemeyi onaylaması için gerekli link sms olarak gönderilir.
is_fixed_price
bool
Hayır
Sabit tutar mı? True ise tüm ödemeler amount alanında belirtilen tutar kadar çekilir. False ise invoince_create servisi ile her bir ödeme için çekilecek tutarı vade bilgisi ile göndermelisiniz.
auto_renew
bool
Hayır
Düzenli ödeme emri bitince tekrarlansın mı?
agent_logo
string
Hayır
Bayi logo linki
attempt_day_count
int
Hayır
Ödeme çekim deneme gün sayısı. Default 3 gündür. 3 gün boyunca tanımlı kartlardan ödeme çekilmeye çalışılır. 3 günün sonunda hala çekim yapılamaz ise sözleşmeyi durdurur.
daily_attempt_count
int
Hayır
Ödeme gün içerisinde çekim denemesi sayısı. Default 3 gündür. Gün içerisinde karttan en fazla 3 kez çekim denemesi yapılır.
is_charge_on_card_confirmation
bool
Hayır
Bu parametre true olarak ve is_fixed_price parametresi 1 gönderildiğinde önprovizyon olmaksızın ilk vade çekimi gerçekleşecektir.
group_reference_no
string
Hayır
Birbiri ile ilişkilendirmek istediğiniz düzenli ödemeleri bu parametre altında grup yapabilirsiniz. En fazla 50 karakter olmalıdır.
otp_control
bool
Hayır
Ödeme işlemi sırasında otp doğrulaması yapılıp yapılmayacağını belirler.
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
object_name
string
Dönüş yapılan API'nin nesne adı
code
string
Dönüş sonucunun kodu
message
string
Dönüş sonuç kodunun açıklaması
url
string
Düzenli ödeme URL'i
subscription_id
string
Düzenli ödeme ID
status
string
Düzenli ödeme durumu
1
{
2
"name_surname":"Ozan Manav",
3
"amount":2000,
4
"interval":2,
5
"interval_count":12,
6
"reference_no":"90000543",
7
"begin_date":"2017-08-14T16:44:49.9405776+03:00",
8
"end_user_email":"[email protected]",
9
"end_user_gsm":"5452838997",
10
"agent_id":"48811",
11
"send_mail":false,
12
"send_sms":false,
13
"is_fixed_price":false,
14
"attempt_day_count":"5",
15
"suceed_webhook":"http://test.com/successpage",
16
"error_webhook":"http://test.com/errorpage",
17
"confirmation_webhook":"http://test.com/confirmationpage",
18
"end_user_desc":"90000543 numaralı üyelik"
19
}
Copied!
1
{
2
"object_name":"subscription_create",
3
"code":0,
4
"message":"Başarılı Islem"
5
}
Copied!
Last modified 1yr ago
Copy link