Kart İlişkilendirme

v1/subscription/card_info_link_to_subscription

Yeni düzenli ödemenizle daha önce başka bir düzenli ödemeye eklemiş olduğunuz kartı ilişkilendirmek için kullanılan servistir.

https://api.paynet.com.tr/v1/subscription/card_info_link_to_subscription

Parametre ismi

Tip

Zorunlu

Açıklama

card_id

string

Evet

Kart ID'si

subscription_id

string

Evet*

Fatura ID

reference_no

string

Evet*

Fatura numarası

group_reference_no

string

Evet*

Birbiri ile ilişkilendirdiğiniz düzenli ödemelerin grup numarası

*subscription_id, reference_no ve group_reference_no parametrelerinden en az biri gönderilmek zorundadır.

Last updated