Kart İlişkilendirme

v1/subscription/card_info_link_to_subscription

Yeni düzenli ödemenizle daha önce başka bir düzenli ödemeye eklemiş olduğunuz kartı ilişkilendirmek için kullanılan servistir.

https://api.paynet.com.tr/v1/subscription/card_info_link_to_subscription

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
İstek Parametreleri

Parametre ismi

Tip

Zorunlu

Açıklama

card_id

string

Evet

Kart ID'si

subscription_id

string

Evet*

Fatura ID

reference_no

string

Evet*

Fatura numarası

group_reference_no

string

Evet*

Birbiri ile ilişkilendirdiğiniz düzenli ödemelerin grup numarası

Dönüş Parametreleri

Parametre ismi

Tip

Açıklama

Details[]

->subscription_id

string

Fatura ID'si

->reference_no

string

Fatura numarası

->is_succeed

bool

Kartın başarılı bir şekilde kaydedilip kaydedilmediğini belirtir.

->message

string

Dönüş sonuç açıklaması

Result Object

Request
{
"card_id": 3965,
"reference_no":"123"
}
Response
{
"details": [
{
"subscription_id": "480ceb4e-3c54-4b78-9ba2-4abb4d158f1a",
"reference_no": "ref3",
"is_succeed": true,
"message": "Başarılı işlem."
}
],
"object_name": "card_info_link_to_subscription",
"code": 0,
"message": "Başarılı İşlem"
}

Service Url

Sistem

URL

Canlı Sistem

https://api.paynet.com.tr/v1/subscription/card_info_link_to_subscription

Test Sistemi

https://pts-api.paynet.com.tr/v1/subscription/card_info_link_to_subscription

*subscription_id, reference_no ve group_reference_no parametrelerinden en az biri gönderilmek zorundadır.