Paynet API
Search…
Kart İlişkilendirme
v1/subscription/card_info_link_to_subscription
Yeni düzenli ödemenizle daha önce başka bir düzenli ödemeye eklemiş olduğunuz kartı ilişkilendirmek için kullanılan servistir.
https://api.paynet.com.tr/v1/subscription/card_info_link_to_subscription
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre ismi
Tip
Zorunlu
Açıklama
card_id
string
Evet
Kart ID'si
subscription_id
string
Evet*
Fatura ID
reference_no
string
Evet*
Fatura numarası
group_reference_no
string
Evet*
Birbiri ile ilişkilendirdiğiniz düzenli ödemelerin grup numarası
Parametre ismi
Tip
Açıklama
Details[]
->subscription_id
string
Fatura ID'si
->reference_no
string
Fatura numarası
->is_succeed
bool
Kartın başarılı bir şekilde kaydedilip kaydedilmediğini belirtir.
->message
string
Dönüş sonuç açıklaması
Result Object
1
{
2
"card_id": 3965,
3
"reference_no":"123"
4
}
Copied!
1
{
2
"details": [
3
{
4
"subscription_id": "480ceb4e-3c54-4b78-9ba2-4abb4d158f1a",
5
"reference_no": "ref3",
6
"is_succeed": true,
7
"message": "Başarılı işlem."
8
}
9
],
10
"object_name": "card_info_link_to_subscription",
11
"code": 0,
12
"message": "Başarılı İşlem"
13
}
Copied!
Sistem
URL
Canlı Sistem
https://api.paynet.com.tr/v1/subscription/card_info_link_to_subscription
Test Sistemi
https://pts-api.paynet.com.tr/v1/subscription/card_info_link_to_subscription
*subscription_id, reference_no ve group_reference_no parametrelerinden en az biri gönderilmek zorundadır.
Copy link