Oran Tablosu(İstemci Taraflı)

v1/ratio/Get_public

Paynet oran tablosunu publishable key ile çağırabileceğiniz ,Paynet oran servisini client tarafta veren servistir.

https://api.paynet.com.tr/v1/ratio/Get_public

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
İstek Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

pos_type

int

Hayır

Paynet’in pos oranlarını mı yoksa Firma POS oranlarını mı kullanılacak onu belirler. Default olarak Paynet pos’ları çalışır.

amount

string

Hayır

Kredi kartında çekilecek toplam tutarın 100 ile çarpılmış halidir. Gönderilen tutar'a göre instalment_amount,total_net_amount,total_amount,commision,commision_tax değerlerini hesaplar.

addcomisson_to_amount

bool

Hayır

true/false, Default: false. Hizmet bedeli tutarının ödeme tutarına eklenip eklenmeyeceği belirlenir. True olduğunda hizmet bedeli tutarı kredi kartından çekilecek tutara eklenir.

bin

string

Hayır

Kredi kartının ilk 6 hanesi gönderilir ise sadece kartın ait olduğu bankanın oranlarını döner.

agent_id

string

Hayır

Ana firma, bayilerinin oranını görmek isterse; Paynet bayi kodunu değer olarak vermelidir.

ratio_code

string

Hayır

Tanımladığınız oran tablosunu kodunu bu alanda gönderirseniz, o koda tanımlı oran ve taksit tablonuz görünür.

Dönüş Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

tds_required

bool

"data-tds_required" attribute’nun default değeri true'dur

POS’unuz 3D’li ve 3D’siz işlemi destekliyor ise;

True: Kullanıcının 3D’siz işlem yapmasını engeller.

False: kullanıcının 3D’siz işlem yapmasına izin verir.

object_name

string

Dönüş yapılan API'nin nesne adı "ratio_get"

code

string

Sistem sonuç kodu. Bakınız

message

string

Sistem mesajı

Data[]

=>bank_id

char

Bankanın Paynet sistemindeki kodu

=>bank_logo

string

Banka logo

=>bank_name

string

Banka adı

=>card_type

string

Kart tipi (cc: Kredi Kartı, dc: Debit Kart, bc: Ticari Kart)

=>tds_required

bool

default değeri false dur.False : Eğer işlem yapılacak POS 3D’siz işlemi destekliyor ise, kullanıcının 3D’siz de işlem yapmasına izin verir.True: Eğer işlem yapılacak POS 3D’siz işlemi destekliyor ise, kullanıcının 3D’siz de işlem yapmasını engeller.

=>ratio[]

->ratio

float

Ödeme sırasında kullanılan oran.

->instalment_key

string

İlgili oranın ID'si. Custom Form Entegrasyonunda hangi taksit işlemi geçtiği bu ID gönderilerek olur.

->instalment

int

Taksit sayısı. Bakınız

-> instalment_amount

decimal

Kredi kartından çekilecek taksit tutarı

->total_amount

decimal

Kredi kartından çekilen toplam tutar

->total_net_amount

decimal

Hizmet bedeli hariç tutar

->comission

decimal

Hizmet bedeli tutarı

->comission_tax

decimal

Hizmet bedeli vergisi

->desc

string

Taksit açıklaması

->is_has_campaign

bool

Kampanya var mı (true ise var; false ise yok)

->plus_installment

int

Artı taksit sayısı

->post_pone

int

Erteleme sayısı

->campaign_note

string

Kampanya notu

Request
{
"bin":"435508"
}
Response
{
"data": [
{
"bank_id": "AXSS",
"bank_logo": "https://pts-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/AXSS.png",
"bank_name": "Axess",
"card_type": "bc",
"tds_required": false,
"ratio": [
{
"ratio": 0.26,
"instalment_key": "ji_*",
"instalment": 0,
"instalment_amount": 0.0,
"total_net_amount": 0.00,
"total_amount": 0.0,
"commision": 0.00,
"commision_tax": 0.00,
"desc": "Tek Çekim",
"is_has_campaign": true,
"plus_installment": 2,
"post_pone": 1,
"campaign_note": "1+2"
},
{
"ratio": 0.0767,
"instalment_key": "ji_*",
"instalment": 6,
"instalment_amount": 0.0,
"total_net_amount": 0.00,
"total_amount": 0.0,
"commision": 0.00,
"commision_tax": 0.00,
"desc": "6 Taksit",
"is_has_campaign": false,
"plus_installment": 0,
"post_pone": 0,
"campaign_note": ""
},
]
}
],
"tds_required": false,
"object_name": "ratio_get",
"code": 0,
"message": "Başarılı İşlem"
}
Service Url

Sistem

URL

Canlı Sistem

https://api.paynet.com.tr/v1/ratio/Get_public

Test Sistemi

https://pts-api.paynet.com.tr/v1/ratio/Get_public