Paynet API
Search…
Oran Tablosu(İstemci Taraflı)
v1/ratio/Get_public
Paynet oran tablosunu publishable key ile çağırabileceğiniz ,Paynet oran servisini client tarafta veren servistir.
https://api.paynet.com.tr/v1/ratio/Get_public
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
pos_type
int
Hayır
Paynet’in pos oranlarını mı yoksa Firma POS oranlarını mı kullanılacak onu belirler. Default olarak Paynet pos’ları çalışır.
amount
string
Hayır
Kredi kartında çekilecek toplam tutarın 100 ile çarpılmış halidir. Gönderilen tutar'a göre instalment_amount,total_net_amount,total_amount,commision,commision_tax değerlerini hesaplar.
addcomission_to_amount
bool
Hayır
true/false, Default: false. Hizmet bedeli tutarının ödeme tutarına eklenip eklenmeyeceği belirlenir. True olduğunda hizmet bedeli tutarı kredi kartından çekilecek tutara eklenir.
bin
string
Hayır
Kredi kartının ilk 6 hanesi gönderilir ise sadece kartın ait olduğu bankanın oranlarını döner.
agent_id
string
Hayır
Ana firma, bayilerinin oranını görmek isterse; Paynet bayi kodunu değer olarak vermelidir.
ratio_code
string
Hayır
Tanımladığınız oran tablosunu kodunu bu alanda gönderirseniz, o koda tanımlı oran ve taksit tablonuz görünür.
card_type
string
Hayır
Bireysel kartlara ait oran tablosu için: "cc"
Ticari kartlara ait oran tablosu için: "bc"
Debit kartlara ait oran tablosu için: "dc"
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
tds_required
bool
"data-tds_required" attribute’nun default değeri true'dur
POS’unuz 3D’li ve 3D’siz işlemi destekliyor ise;
True: Kullanıcının 3D’siz işlem yapmasını engeller.
False: kullanıcının 3D’siz işlem yapmasına izin verir.
object_name
string
Dönüş yapılan API'nin nesne adı "ratio_get"
code
string
Sistem sonuç kodu. Bakınız
message
string
Sistem mesajı
Data[]
=>bank_id
char
Bankanın Paynet sistemindeki kodu
=>bank_logo
string
Banka logo
=>bank_name
string
Banka adı
=>card_type
string
Kart tipi (cc: Kredi Kartı, dc: Debit Kart, bc: Ticari Kart)
=>tds_required
bool
default değeri false dur.False : Eğer işlem yapılacak POS 3D’siz işlemi destekliyor ise, kullanıcının 3D’siz de işlem yapmasına izin verir.True: Eğer işlem yapılacak POS 3D’siz işlemi destekliyor ise, kullanıcının 3D’siz de işlem yapmasını engeller.
=>ratio[]
->ratio
float
Ödeme sırasında kullanılan oran.
->instalment_key
string
İlgili oranın ID'si. Custom Form Entegrasyonunda hangi taksit işlemi geçtiği bu ID gönderilerek olur.
->instalment
int
Taksit sayısı. Bakınız
-> instalment_amount
decimal
Kredi kartından çekilecek taksit tutarı
->total_amount
decimal
Kredi kartından çekilen toplam tutar
->total_net_amount
decimal
Hizmet bedeli hariç tutar
->comission
decimal
Hizmet bedeli tutarı
->comission_tax
decimal
Hizmet bedeli vergisi
->desc
string
Taksit açıklaması
->is_has_campaign
bool
Kampanya var mı (true ise var; false ise yok)
->plus_installment
int
Artı taksit sayısı
->post_pone
int
Erteleme sayısı
->campaign_note
string
Kampanya notu
1
{
2
"bin":"435508"
3
}
Copied!
1
{
2
"data": [
3
{
4
"bank_id": "AXSS",
5
"bank_logo": "https://pts-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/AXSS.png",
6
"bank_name": "Axess",
7
"card_type": "bc",
8
"tds_required": false,
9
"ratio": [
10
{
11
"ratio": 0.26,
12
"instalment_key": "ji_*",
13
"instalment": 0,
14
"instalment_amount": 0.0,
15
"total_net_amount": 0.00,
16
"total_amount": 0.0,
17
"commision": 0.00,
18
"commision_tax": 0.00,
19
"desc": "Tek Çekim",
20
"is_has_campaign": true,
21
"plus_installment": 2,
22
"post_pone": 1,
23
"campaign_note": "1+2"
24
},
25
{
26
"ratio": 0.0767,
27
"instalment_key": "ji_*",
28
"instalment": 6,
29
"instalment_amount": 0.0,
30
"total_net_amount": 0.00,
31
"total_amount": 0.0,
32
"commision": 0.00,
33
"commision_tax": 0.00,
34
"desc": "6 Taksit",
35
"is_has_campaign": false,
36
"plus_installment": 0,
37
"post_pone": 0,
38
"campaign_note": ""
39
},
40
]
41
}
42
],
43
"tds_required": false,
44
"object_name": "ratio_get",
45
"code": 0,
46
"message": "Başarılı İşlem"
47
}
Copied!
Sistem
URL
Canlı Sistem
https://api.paynet.com.tr/v1/ratio/Get_public
Test Sistemi
https://pts-api.paynet.com.tr/v1/ratio/Get_public
Last modified 5mo ago
Copy link