Paynet API
Search…
Kart ekleme başlatma
v1/subscription/create_card_tds_initial
Düzenli ödemeye kart bilgisi ekleme işlemini başlatan servistir.
https://api.paynet.com.tr/v1/subscription/create_card_tds_initial
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre ismi
Tip
Zorunlu
Açıklama
subscription_id*
string
Evet
Kartın ekleneceği düzenli ödeme IDsi
reference_no*
string
Evet
Kartın ekleneceği düzenli ödeme referans numarası
group_reference_no*
string
Evet
Birbiri ile ilişkilendirmek istediğiniz düzenli ödemeleri bu parametre altında grup yapabilirsiniz. En fazla 50 karakterdir.
return_url
string
Evet
3D doğrulama sonucunun post edileceği URL
pan
string
Evet
Kart no
card_holder
string
Hayır
Kart üzerindeki isim
month
int
Evet
Kartın son kullanma tarihi ay bilgisi
year
int
Evet
Kartın son kullanma tarihi yıl bilgisi
cvv
string
Evet
Kartın arkasında yer alan cvv bilgisi
label
string
Hayır
Kartı sınıflandırmak için karta verilen etiket
Parametre ismi
Tip
Açıklama
session_id
string
Kart ekleme akışının session bilgisi
token_id
string
İşlemin token bilgisi
post_url
string
Bu URL'e redirect ettiğinizde bankanın 3D doğrulama sayfasını gösterir.
html_content
string
post_url yerine bu HTML content'i sayfanıza eklediğinizde bankanın 3D doğrulama sayfasını gösterir.
Result Info
{
"group_reference_no":"test",
"reference_no":"test",
"pan":"435508******4358",
"card_holder":"A*** D******",
"return_url":"https://paynet.com.tr/",
"month":"12",
"year":"20",
"cvv":"***"
}
{
"session_id": "session_id",
"token_id": "token_id",
"post_url": "https://pts-api.paynet.com.tr/v1/subscriptioncreatecardjgate/tds?session_id=js_EAAAAOBVGxisSlamqJ9MJ4az0sIKo612LkVsws4crXSURqgX&token_id=FF349CFA-6667-4555-8BD6-02BF5E181D80",
"html_content": "<form name=\"paynetForm\" id=\"paynetForm\" method=\"post\" action=\"https://pts-api.paynet.com.tr/v1/subscriptioncreatecardjgate/tds?session_id=js_EAAAAOBVGxisSlamqJ9MJ4az0sIKo612LkVsws4crXSURqgX&token_id=FF349CFA-6667-4555-8BD6-02BF5E181D80\"><input type=\"hidden\" name=\"session_id\" value=\"js_EAAAAOBVGxisSlamqJ9MJ4az0sIKo612LkVsws4crXSURqgX\"/><input type=\"hidden\" name=\"token_id\" value=\"FF349CFA-6667-4555-8BD6-02BF5E181D80\"/></form><script type=\"text/javascript\">document.forms[0].submit();</script>",
"object_name": "create_card_tds_initial_response",
"code": 0,
"message": "Başarılı İşlem"
}
Sistem
URL
Canlı Sistem
https://api.paynet.com.tr/v1/subscription/create_card_tds_initial
Test Sistemi
https://pts-api.paynet.com.tr/v1/subscription/create_card_tds_initial
*subscription_id, reference_no ve group_reference_no parametrelerinden en az biri gönderilmek zorundadır.
Copy link