Kart ekleme başlatma

v1/subscription/create_card_tds_initial

Düzenli ödemeye kart bilgisi ekleme işlemini başlatan servistir.

https://api.paynet.com.tr/v1/subscription/create_card_tds_initial

Parametre ismi

Tip

Zorunlu

Açıklama

subscription_id*

string

Evet

Kartın ekleneceği düzenli ödeme IDsi

reference_no*

string

Evet

Kartın ekleneceği düzenli ödeme referans numarası

group_reference_no*

string

Evet

Birbiri ile ilişkilendirmek istediğiniz düzenli ödemeleri bu parametre altında grup yapabilirsiniz. En fazla 50 karakterdir.

return_url

string

Evet

3D doğrulama sonucunun post edileceği URL

pan

string

Evet

Kart no

card_holder

string

Hayır

Kart üzerindeki isim

month

int

Evet

Kartın son kullanma tarihi ay bilgisi

year

int

Evet

Kartın son kullanma tarihi yıl bilgisi

cvv

string

Evet

Kartın arkasında yer alan cvv bilgisi

label

string

Hayır

Kartı sınıflandırmak için karta verilen etiket

*subscription_id, reference_no ve group_reference_no parametrelerinden en az biri gönderilmek zorundadır.

Last updated