POST Metodu

Paylink oluşturmak için aşağıdaki parametreleri kullanabilir; müşterilerinize send_email ve send_sms parametreleri ile ister email ister sms gönderebilirsiniz. İsterseniz dönen "url" bilgisini istediğiniz kanaldan müşterilerinize ulaştırabilirsiniz.

Paylink oluşturmak için secret_key ile basic authentication yapmalısınız. Bakınız

https://api.paynet.com.tr/v1/mailorder/create

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

pos_type

int

Hayır

Paynet’in pos’ları mı yoksa Firma’nın kendi pos’ları mı kullanılacak onu belirler. Default olarak Paynet pos’ları çalışır.

addcomission_to_amount

bool

Hayır

hizmet bedelinin kredi kartından çekilecek tutara eklenip eklenmeyeceğini belirler. Default false.

agent_id

string

Hayır

Ödeme, firmanın bir bayisinin carisine aktarılacak ise bu alanda bayinin bayi kodu gönderilir. Bayi tanımının Paynet sisteminde tanımlı olması gerekir.

name_surname

string

Evet

Ödeme alınacak kişinin adı, soyadı.

user_name

string

Hayır

Ödeme emri oluşturan kullanıcı bilgisi. Zorunlu değildir.

amount

decimal

Evet

Ödeme tutarı

email

string

Hayır

Ödeme emrinin gönderileceği email adresi, send_mail parametresi true ise zorunlu.

send_mail

bool

Hayır

Ödeme emrinin mail ile gönderilip gönderilmeyeceğini belirler. True ise email parametresi zorunlu. Default false.

phone

string

Hayır

Ödeme emrinin SMS ile bilgilendirilmesi için SMS’in gönderileceği telefon numarası.

send_sms

bool

Hayır

Ödeme emrinin SMS ile gönderilip gönderilmeyeceğini belirler. True ise phone parametresi zorunlu. Default false.

expire_date

string

Hayır

Ödeme URL’inin geçerlilik süresini belirlemek için kullanılır. Saat olarak gönderilir. 72 saat geçerlilik süresi için 72 olarak gönderilir.

note

string

Hayır

Ödeme sayfasında ödeme yapacak kişiye gösterilecek açıklama.

agent_note

string

Hayır

Ödeme işlemi yapıldığında raporlarda görünecek açıklama bilgisi.

reference_no

string

Hayır

Ödeme işleminin ilişkilendirileceği referans numarası. (Fatura no, sipariş no vb.)

instalment_key

string

Hayır

İlgili oranın ID'si. Ödeme emri yollayan kişinin işlemi hangi banka ve taksit ile gerçekleşmesini isterse bu ID ile gönderilir.

succeed_url

string

Hayır

İşlem başarılı ise bu parametrede gönderilen url’in sonuna işlem numarası(xact_id) parametresini ekleyerek yönlendirme yapılır. Boş olarak gönderilirse Paynet’in default ödeme sonuç sayfası gösterilir.

error_url

string

Hayır

İşlem başarısız ise bu parametrede gönderilen url’in sonuna işlem numarası(xact_id) parametresini ekleyerek yönlendirme yapılır. Boş olarak gönderilirse Paynet’in default ödeme başarısız sayfası gösterilir.

confirmation_url

string

Hayır

Eğer işlem başarılı ise burada belirtilen url’e, confirmation_url adresine post edilen parametreler’de belirtiğimiz parametreler json formatında post edilir.

send_confirmation_mail

bool

Hayır

Default true, Ana firmanın Paynet’te tanımlı mail adresine ödeme başarılı ise mail gönderir.

multi_payment

bool

Hayır

Default true. Ödemeyi birden fazla kart ile yapmasına olanak tanıyor.

ratio_code

string

Hayır

Paynet.com.tr yönetim ekranlarında “API oran tanımları” sayfasından tanımlayabileceğiniz oran tablolarının “oran kodunu” bu alanda gönderebilirsiniz. Gönderdiğiniz oran koduna ait oran tablosu üzerinden komisyon hesaplaması yapılır. Bu sayede API üzerinden istediğiniz oranlar ile işlem yapabilirsiniz.

invoice_no

string

Hayır

Düzenli ödeme fatura numarası.

card_type

string

Hayır

Müşterinizin sadece belirli bir kart tipinde işlem yapmasını sağlayabilirsiniz.

cc: Kredi kartı

dc: Debit kart

bc: business kart

bank_id

string

Hayır

Müşterinizin sadece belirli bir banka kartı ile işlem yapmasını sağlayabilirsiniz.

installments

string

Hayır

Müşterinizin virgül ile ayırarak sadece belirli taksitlerde işlem yapmasını sağlayabilirsiniz.

no_instalment

bool

Hayır

Sadece tek çekim işlemlere izin vermek için kullanabilirsiniz.

is_active

bool

Hayır

Ödeme linki aktiflik durumu

agent_customer_name

string

Hayır

Buraya yazacağınız değer slipte "Müşteri Adı" alanında görünecektir. Müşterinize göstermek istediğiniz firma adınızı yazabilirsiniz

tds_option

int

Hayır

Ödeme işleminin 3D'li mi 3D'siz mi yapılacağını belirler. Default değeri 1'dir. (0: 3D'siz, 1: 3D'li, 2: Müşteri Seçsin)

Last updated