Paynet API
Search…
POST Metodu
Paylink oluşturmak için aşağıdaki parametreleri kullanabilir; müşterilerinize send_email ve send_sms parametreleri ile ister email ister sms gönderebilirsiniz. İsterseniz dönen "url" bilgisini istediğiniz kanaldan müşterilerinize ulaştırabilirsiniz.
Paylink oluşturmak için secret_key ile basic authentication yapmalısınız. Bakınız
https://api.paynet.com.tr/v1/mailorder/create
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
pos_type
int
Hayır
Paynet’in pos’ları mı yoksa Firma’nın kendi pos’ları mı kullanılacak onu belirler. Default olarak Paynet pos’ları çalışır.
addcomission_to_amount
bool
Hayır
hizmet bedelinin kredi kartından çekilecek tutara eklenip eklenmeyeceğini belirler. Default false.
agent_id
string
Hayır
Ödeme, firmanın bir bayisinin carisine aktarılacak ise bu alanda bayinin bayi kodu gönderilir. Bayi tanımının Paynet sisteminde tanımlı olması gerekir.
name_surname
string
Evet
Ödeme alınacak kişinin adı, soyadı.
user_name
string
Hayır
Ödeme emri oluşturan kullanıcı bilgisi. Zorunlu değildir.
amount
decimal
Evet
Ödeme tutarı
email
string
Hayır
Ödeme emrinin gönderileceği email adresi, send_mail parametresi true ise zorunlu.
send_mail
bool
Hayır
Ödeme emrinin mail ile gönderilip gönderilmeyeceğini belirler. True ise email parametresi zorunlu. Default false.
phone
string
Hayır
Ödeme emrinin SMS ile bilgilendirilmesi için SMS’in gönderileceği telefon numarası.
send_sms
bool
Hayır
Ödeme emrinin SMS ile gönderilip gönderilmeyeceğini belirler. True ise phone parametresi zorunlu. Default false.
expire_date
string
Hayır
Ödeme URL’inin geçerlilik süresini belirlemek için kullanılır. Saat olarak gönderilir. 72 saat geçerlilik süresi için 72 olarak gönderilir.
note
string
Hayır
Ödeme sayfasında ödeme yapacak kişiye gösterilecek açıklama.
agent_note
string
Hayır
Ödeme işlemi yapıldığında raporlarda görünecek açıklama bilgisi.
reference_no
string
Hayır
Ödeme işleminin ilişkilendirileceği referans numarası. (Fatura no, sipariş no vb.)
instalment_key
string
Hayır
İlgili oranın ID'si. Ödeme emri yollayan kişinin işlemi hangi banka ve taksit ile gerçekleşmesini isterse bu ID ile gönderilir.
succeed_url
string
Hayır
İşlem başarılı ise bu parametrede gönderilen url’in sonuna işlem numarası(xact_id) parametresini ekleyerek yönlendirme yapılır. Boş olarak gönderilirse Paynet’in default ödeme sonuç sayfası gösterilir.
error_url
string
Hayır
İşlem başarısız ise bu parametrede gönderilen url’in sonuna işlem numarası(xact_id) parametresini ekleyerek yönlendirme yapılır. Boş olarak gönderilirse Paynet’in default ödeme başarısız sayfası gösterilir.
confirmation_url
string
Hayır
Eğer işlem başarılı ise burada belirtilen url’e, confirmation_url adresine post edilen parametreler’de belirtiğimiz parametreler json formatında post edilir.
send_confirmation_mail
bool
Hayır
Default true, Ana firmanın Paynet’te tanımlı mail adresine ödeme başarılı ise mail gönderir.
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
id
string
Ödeme linki işleminin id'si
url
string
Ödeme işleminin yapılacağı url linki. Bu link ile son kullancı kredi kart bilgilerini girerek ödeme işlemini gerçekleştirir.
object_name
string
Dönüş yapılan API'nin nesne adı
code
string
Dönüş sonucunun kodu
message
string
Dönüş sonuç kodunun açıklaması
1
{
2
"amount":120,
3
"expire_date":12,
4
"name_surname":"O*** Ö******",
5
"email":"[email protected]",
6
"phone":"53****0000",
7
"send_mail":true,
8
"send_sms":true
9
}
Copied!
1
{
2
"url": "https://pts-paynet.com.tr/S/M?id=35292939-bb17-4f8d-909e-78f767dc2742",
3
"id": "f5e0a85b-2cf0-4596-b0c5-c027de671e49",
4
"object_name": "mailorder",
5
"code": 0,
6
"message": "Başarılı İşlem"
7
}
Copied!
Copy link