Paynet API
Search…
Kart Bilgisi Listesi
v1/subscription/card_info_list
Düzenli ödemeye ait müşterinin kayıt ettiği kartların listesini dönen servistir.
https://api.paynet.com.tr/v1/subscription/card_info_list
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Sistem Url
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
subscription_id
string
Evet*
Düzenli Ödeme ID
reference_no
string
Evet*
Referans numarası
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
subscription_id
string
Düzenli Ödeme ID sini döndürür.
reference_no
string
Referans numarasını döndürür.
Data[]
dizi
-> card_id
string
Kartın id'si
-> card_no_mask
string
Kart numarasının ilk 6 son 4 tokenlanmış hali
-> card_holder_name_mask
string
Kart sahibinin isim bilgisi
-> order_no
int
Çekim sırasında tercih edilecek kart sırası.
-> is_default
bool
Varsayılan kart olup olmadığı bilgisi.
->label
string
Kartı sınıflandırmak için karta verilen etiket
object_name
string
Dönüş yapılan API’nin nesne adı
code
string
Dönüş sonucunun kodu
message
string
Dönüş sonuç kodunun açıklaması
1
{
2
"subscription_id": 902c48d-fa22-4f35-aec7-0b448fb6bf4b"
3
}
Copied!
1
{
2
"subscription_id": "test",
3
"reference_no": "test",
4
"Data": [
5
{
6
"card_id": 5***,
7
"card_no_mask": "402277********4026",
8
"card_holder_name_mask": "test",
9
"order_no": 1,
10
"is_default": true,
11
"label": ""
12
},
13
{
14
"card_id": 5***,
15
"card_no_mask": "435508********4358",
16
"card_holder_name_mask": "test",
17
"order_no": 2,
18
"is_default": false,
19
"label": ""
20
},
21
{
22
"card_id": 5***,
23
"card_no_mask": "557113********5575",
24
"card_holder_name_mask": "test",
25
"order_no": 3,
26
"is_default": false,
27
"label": ""
28
}
29
],
30
"object_name": "subscription_card_list",
31
"code": 0,
32
"message": null
33
}
Copied!
Sistem
URL
Canlı Sistem
https://api.paynet.com.tr/v1/subscription/card_info_list
Test Sistem
https://pts-api.paynet.com.tr/v1/subscription/card_info_list
Copy link