Kart Bilgisi Listesi

v1/subscription/card_info_list

Düzenli ödemeye ait müşterinin kayıt ettiği kartların listesini dönen servistir.

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Response
Request
Service Url

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

subscription_id

string

Evet*

Düzenli Ödeme ID

reference_no

string

Evet*

Referans numarası

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

subscription_id

string

Düzenli Ödeme ID sini döndürür.

reference_no

string

Referans numarasını döndürür.

Data[]

dizi

-> card_id

string

Kartın id'si

-> card_no_mask

string

Kart numarasının ilk 6 son 4 tokenlanmış hali

-> card_holder_name_mask

string

Kart sahibinin isim bilgisi

-> order_no

int

Çekim sırasında tercih edilecek kart sırası.

-> is_default

bool

Varsayılan kart olup olmadığı bilgisi.

object_name

string

Dönüş yapılan API’nin nesne adı

code

string

Dönüş sonucunun kodu

message

string

Dönüş sonuç kodunun açıklaması

{
"subscription_id": "2c13ed3f-4919-49bd-85b1-0f7183ccceda",
"reference_no": "90000350",
"Data": [
{
"card_id": 1808,
"card_no_mask": "424242********4242",
"card_holder_name_mask": "AGİT",
"order_no": 1,
"is_default": true
},
{
"card_id": 1806,
"card_no_mask": "424242********4242",
"card_holder_name_mask": "AGİT",
"order_no": 2,
"is_default": false
},
{
"card_id": 1801,
"card_no_mask": "435508********4358",
"card_holder_name_mask": "ER***********UT",
"order_no": 3,
"is_default": false
},
{
"card_id": 1799,
"card_no_mask": "424242********4242",
"card_holder_name_mask": "AGİT",
"order_no": 4,
"is_default": false
}
],
"object_name": "subscription_card_list",
"code": 0,
"message": "Başarılı işlem"
}
{
"subscription_id": 902c48d-fa22-4f35-aec7-0b448fb6bf4b"
}

*subcription_id veya reference_no'dan en az birini göndermeniz gerekmektedir.