PayLink Oluşturma

Ödeme almak istediğiniz müşterilerinize PayLink oluşturmanızı sağlayan servistir. Bu servisi POST metodunu kullanarak istek parametrenizi JSON veya XML formatında göndererek işlem yapabilirsiniz.

Bu servis ile üretilen url, gönderilen mail ya da SMS sizin belirleyeceğiniz “expire_date” süresine kadar geçerli olur.

https://api.paynet.com.tr/v1/mailorder/create

succeed_url ve error_url parameteleri işlem başarılı ya da başarısız ise yönlendirme yapılır. Müşterileriniz işlem sonucunda bu adreslere yönlendirilir. confirmation_url'e ise Paynet işlem bilgilerini arka planda json formatında POST eder, müşterileriniz bu işlemin farkında olmaz.

Last updated