Paynet API
Search…
İşlem Listesi
v1/transaction/list
Paynet ’ten yapılan işlemlerin listesini almak için kullanılır.
İşlem listesi servisini kullanabilmeniz için secret_key ile basic authentication yapmalısınız. Bakınız
https://api.paynet.com.tr/v1/transaction/list
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
agent_id
string
Hayır
Paynet bayi kodu
bank_id
char
Hayır
Banka kodu
user_id
string
Hayır
İşlemi yapan kullanıcı bilgisi
datab
date
Evet
Başlangıç Tarihi
datbi
date
Evet
Bitiş Tarihi
show_unsucceed
bool
Hayır
Bu parametre “true” ise başarılı işlemler ile birlikte başarısız işlemleride getirir. Default değeri “false”
untransferred
bool
Hayır
mark_transferred servisi ile transfer edilmiş olarak işaretlediğiniz işlemleri hariç tutmak için bu parametreyi kullanabilirsiniz.
limit
int
Hayır
Döndürülecek veri sayısı. Default 10 kayıt döner.
ending_before
int
Hayır
Belirtilen index’den önceki limit sayısı kadar kayıt getirir. Eğer ending_before 90 gönderildi, limit olarak 15 gönderildi. 75. İle 90. Kayıtları arasındaki kayıtları gönderir.
starting_after
int
Hayır
Belirtilen index’den sonraki limit sayısı kadar kayıt getirir. Eğer starting after 15 gönderildi, limit olarak 15 gönderildi. 15. İle 30. Kayıtları arasındaki kayıtları gönderir.
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
companyCode
string
Ana firma kodu
companyName
string
Ana firma adı
total
int
Toplam satır sayısı
total_count
int
Toplam gösterilen satır sayısı
total_amount
int
Toplam işlem tutar
limit
int
Gönderilen limit bilgisi
ending_before
int
Gönderilen ending_before bilgisi
starting_after
int
Gönderilen starting_after bilgisi
object_name
string
transaction_list
has_more
bool
True ise Belirtilen kriterlerde gönderilen satırlardan daha olduğu anlamına gelir.
Data[]
=>xact_date
datetime
İşlem tarihi dd.mm.yyyy formatında
=>xact_time
datetime
İşlemin zamani dd.mm.yyyy HH:SS:ss
=> merchant_id
string
İşlemin yapıldığı üye iş yeri numarası
=>companyCode
string
Ana firma kodu
=>companyName
string
Ana firma adı
=> agent_id
string
Paynet Bayi kodu
=> user_id
string
Paynet Kullanici kodu
=>xact_note
string
İşlem yapılırken gönderilen description
=> xact_agent_reference
string
İşlem yapılırken girilen referans numarası
=> agent_referans_no
string
Ana Firma Bayi Kodu. Bayinin ana firmadaki kodu
=> agent_name
string
Bayi Adı
=>id
string
İşlem id'si. xact_id'nin şifrelenmiş halidir
=>xact_id
string
Paynet işlem numarası
=> is_tds
bool
İşlemin 3D secure ile yapılıp / yapılmadığı
=>bank_id
char
Banka kodu
=>bank_name
string
Banka adı
=> card_no
string
Kart numarası
=> card_holder
string
Kart sahibinin adı
=> card_type
char
Kart tipi
=>card_type_name
string
Kart tipi açıklaması
=> authorization_code
string
Banka onay kodu
=> reference_code
string
Banka referans kodu
=> order_id
string
Banka sipariş numarası
=> postype_desc
string
Pos tipi açıklaması
=> xact_type
char
İşlem tipi. Bakınız
=> xacttype_desc
string
İşlem açıklaması
=> fiscal_period_id
char
İşlemin yapıldığı mali dönem yyyyMM şeklinde.
=> sector_id
char
Sektör id’si
=> sectorid_desc
string
Sektör açıklaması
=> channel_name
string
İşlemin yapıldığı kanalın açıklaması
=> ipaddress
string
İşlemin yapıldığı ip adresi
=> client_id
guid
İşlemin yapıldığı client
=> xact_transaction_id
guid
Paynet takip kodu
=> terminal_id
string
İşlemin yapıldığı terminal numarası
=> is_succeed
bool
İşlemin başarılı ya da başarısız olduğu. İşlem başarılı ile kredi kartından ilgili tutar çekilmiş demektir. Başarısız ise bir nedenden dolayı karttan çekim yapılamamıştır.
=> reversed
bool
İşlemin iptal edilip edilmediği
=> is_reconcile
bool
Banka mutabakat yapılıp yapılmadığı anlamına gelir
=> is_payup
bool
Ödemesinin firmaya yapılıp yapılmadığı
=> is_onchargeback
bool
İşlemde chargeback talebi yapılıp yapılmadığı
=> is_transferred
bool
İşlemin cari hesabınıza aktarılıp aktarılmadığı.
=> reversed_xact_id
string
İptal kayıtlarında hangi kaydın iptali olduğunu belirler
=> reversed_id
string
İptal kayıtlarında hangi kaydın iptali olduğunu belirler
=> channel_id
int
İşlemin yapıldığı kanalın id’si
=> pos_type
char
Pos tipi
=> instalment
int
Taksit sayısı
=> amount
decimal
Kredi kartından çekilen tutar
=> net_amount
decimal
Hizmet bedeli hariç tutar
=> comission
decimal
Hizmet bedeli tutarı
=> comission_tax
decimal
Hizmet bedeli vergisi
=> currency
char
Para birimi
=>currency_type
string
Para birimi tipi
=> ratio
float
Hizmet bedeli oranı
=> company_pay_ratio
float
Ana firmaya ödeme dağılımı oranı %50 için 50 gelir.
=> company_cost_ratio
float
Ana Firma Hizmet Bedeli %
=> ana_firma_komisyonu
decimal
Ana Firma Hizmet Bedeli TL (KDV Hariç)
=> ana_firma_komisyonu_kdv_dahil
decimal
Ana Firma Komisyonu TL (KDV Dahil)
=> ana_firma_odenecek_net_tutar
decimal
Ana Firma Ödenecek Net Tutar
=> cp_mfi_vdate_day
int
Ana Firma Ödeme Blokajı (Gün)
=> cp_mfi_vdate
date
Ana Firmaya Ödeme Vadesi
=> ana_firma_brut_alacak
decimal
Ana Firma Brüt Alacak
=> bayi_brut_alacak
decimal
Bayi Brüt Alacak
=> bayi_komisyonu
decimal
Bayi Hizmet Bedeli TL (KDV Hariç)
=> bayi_komisyonu_kdv_dahil
decimal
Bayi Hizmet Bedeli TL (KDV Dahil)
=> bayiye_odenecek_net_tutar
decimal
Bayiye Ödenecek Net Tutar
=> ap_mfi_vdate_day
int
Bayi Ödeme Blokajı (Gün)
=> ap_mfi_vdate
int
Bayiye Ödeme Vadesi
=>referans_1
string
İşlem referans bilgisi
=>plus_installment
int
Artı taksit sayısı.
=> postpone_installment
int
Taksit erteleme. Ertelenen taksit sayısı
=> add_commission_to_amount
bool
True/false. İşlemde hizmet bedelinin eklenip eklenmediği bilgisi.
1
{
2
"datab":"2015-04-04",
3
"datbi":"2015-05-05"
4
}
Copied!
1
{
2
"companyCode": "1001",
3
"companyName": "PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.",
4
"total": 616,
5
"total_count": 11,
6
"total_amount": "830.114,84",
7
"limit": 10,
8
"ending_before": 0,
9
"starting_after": 0,
10
"object_name": "transaction_list",
11
"has_more": true,
12
"Data": [
13
{
14
"merchant_id": "100100000",
15
"companyCode": "1001",
16
"companyName": "PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.",
17
"agent_id": "10",
18
"agent_referans_no": "101023",
19
"agent_name": "TEST1 BAYI",
20
"id": 2527054,
21
"xact_id": "xk_EAAAABjNNQXkp5xN4RyKCdjOn*WlCyAZUfIh7tvswL7Sxnol",
22
"xact_date": "27.02.2020",
23
"is_tds": false,
24
"bank_id": "AXSS",
25
"bank_name": "Akbank",
26
"card_no": "435508******4358",
27
"card_holder": "SCSDF",
28
"card_type": "bc",
29
"card_type_name": "Ticari Kart",
30
"authorization_code": "aut-4923",
31
"reference_code": "ref-4923",
32
"order_id": "order-4923",
33
"postype_desc": "Paynet POS",
34
"xact_type": "S",
35
"xacttype_desc": "Satış",
36
"fiscal_period_id": "202002",
37
"sector_id": "0000",
38
"sectorid_desc": "Paynet PF Grubu",
39
"channel_name": "Paynet Api",
40
"ipaddress": "91.93.43.114",
41
"client_id": " ",
42
"xact_transaction_id": "6FA9F0CE-9D3D-4625-B985-DE390F72E78F",
43
"terminal_id": "",
44
"is_succeed": true,
45
"reversed": false,
46
"is_reconcile": false,
47
"is_payup": false,
48
"is_onchargeback": false,
49
"is_transferred": true,
50
"reversed_xact_id": "",
51
"reversed_id": 0,
52
"channel_id": 2,
53
"pos_type": 5,
54
"instalment": 0,
55
"amount": "20,00",
56
"net_amount": "19,30",
57
"comission": "0,70",
58
"comission_tax": "0,00",
59
"currency": "TRY",
60
"currency_type": "TRY",
61
"ratio": "3,50",
62
"user_id": "PaynetApi",
63
"xact_time": "27.02.2020 11:00:19",
64
"xact_note": "test 2",
65
"xact_agent_reference": "test",
66
"company_pay_ratio": "35,00",
67
"company_cost_ratio": "",
68
"ana_firma_brut_alacak": "7,00",
69
"ana_firma_komisyonu": "",
70
"ana_firma_komisyonu_kdv_dahil": "",
71
"ana_firma_odenecek_net_tutar": "",
72
"bayi_brut_alacak": "13,00",
73
"bayi_komisyonu": "0,70",
74
"bayi_komisyonu_kdv_dahil": "0,70",
75
"bayiye_odenecek_net_tutar": "12,30",
76
"cp_mfi_vdate": "",
77
"cp_mfi_vdate_day": 0,
78
"ap_mfi_vdate": "06.03.2020",
79
"ap_mfi_vdate_day": 7,
80
"referans_1": "",
81
"plus_installment": 2,
82
"postpone_installment": 1,
83
"add_commission_to_amount": false
84
85
}
86
]
87
}
Copied!
Sistem
URL
Canlı Sistem
https://api.paynet.com.tr/v1/transaction/list
Test Sistemi
​https://pts-api.paynet.com.tr/v1/transaction/list
Last modified 1yr ago
Copy link