İşlem Listesi

v1/transaction/list

Paynet ’ten yapılan işlemlerin listesini almak için kullanılır.

İşlem listesi servisini kullanabilmeniz için secret_key ile basic authentication yapmalısınız. Bakınız

https://api.paynet.com.tr/v1/transaction/list

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

agent_id

string

Hayır

Paynet bayi kodu

bank_id

char

Hayır

Banka kodu

user_id

string

Hayır

İşlemi yapan kullanıcı bilgisi

datab

date

Evet

Başlangıç Tarihi

datbi

date

Evet

Bitiş Tarihi

show_unsucceed

bool

Hayır

Bu parametre “true” ise başarılı işlemler ile birlikte başarısız işlemleride getirir. Default değeri “false”

untransferred

bool

Hayır

mark_transferred servisi ile transfer edilmiş olarak işaretlediğiniz işlemleri hariç tutmak için bu parametreyi kullanabilirsiniz.

limit

int

Hayır

Döndürülecek veri sayısı. Default 10 kayıt döner.

ending_before

int

Hayır

Belirtilen index’den önceki limit sayısı kadar kayıt getirir. Eğer ending_before 90 gönderildi, limit olarak 15 gönderildi. 75. İle 90. Kayıtları arasındaki kayıtları gönderir.

starting_after

int

Hayır

Belirtilen index’den sonraki limit sayısı kadar kayıt getirir. Eğer starting after 15 gönderildi, limit olarak 15 gönderildi. 15. İle 30. Kayıtları arasındaki kayıtları gönderir.

Last updated