Paynet API
Search…
Auto Login
v1/agent/autologin
odeme.paynet.com.tr sistemine api üzerinden otomatik giriş yapabilmenize olanak verir.
https://api.paynet.com.tr/v1/agent/autologin
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
user_name
string
Evet
Paynet kullanıcı adınız
agent_id
string
Evet
Paynet bayi kodunuz
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
url
string
ödeme.paynet.com.tr hesabınıza otomatik login olmanızı sağlayacak url adresi
object_name
string
Dönüş yapılan API’nin nesne adı
code
string
Dönüş sonucunun kodu . Bknz
message
string
Dönüş sonuç kodunun açıklaması
1
{
2
"agent_id":"1001",
3
"user_name":"paynet"
4
}
Copied!
1
{
2
"url": "https://pts.paynet.com.tr",
3
"object_name": "auto_login",
4
"code": 0,
5
"message": "Başarılı İşlem"
6
}
Copied!
Sistem
URL
Canlı Sistem
https://api.paynet.com.tr/v1/agent/autologin
Test Sistemi
https://pts-api.paynet.com.tr/v1/agent/autologin
Last modified 1yr ago
Copy link