Auto Login

v1/agent/autologin

odeme.paynet.com.tr sistemine api üzerinden otomatik giriş yapabilmenize olanak verir.

https://api.paynet.com.tr/v1/agent/autologin

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
İstek Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

user_name

string

Evet

Paynet kullanıcı adınız

agent_id

string

Evet

Paynet bayi kodunuz

Dönüş Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

url

string

ödeme.paynet.com.tr hesabınıza otomatik login olmanızı sağlayacak url adresi

object_name

string

Dönüş yapılan API’nin nesne adı

code

string

Dönüş sonucunun kodu . Bknz

message

string

Dönüş sonuç kodunun açıklaması

Request
{
"agent_id":"1001",
"user_name":"paynet"
}
Response
{
"url": "https://pts.paynet.com.tr",
"object_name": "auto_login",
"code": 0,
"message": "Başarılı İşlem"
}
Service Url

Sistem

URL

Canlı Sistem

https://api.paynet.com.tr/v1/agent/autologin

Test Sistemi

https://pts-api.paynet.com.tr/v1/agent/autologin