Auto Login

v1/agent/autologin

odeme.paynet.com.tr sistemine api üzerinden otomatik giriş yapabilmenize olanak verir.

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

user_name

string

Evet

Paynet kullanıcı adınız

agent_id

string

Evet

Paynet bayi kodunuz

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

url

string

ödeme.paynet.com.tr hesabınıza otomatik login olmanızı sağlayacak url adresi

object_name

string

Dönüş yapılan API’nin nesne adı

code

string

Dönüş sonucunun kodu . Bknz

message

string

Dönüş sonuç kodunun açıklaması

{
"agent_id":"54280",
"user_name":"PaynetApi"
}
{
"url":"https://pts.paynet.com.tr/Account/PaynetAgentGate?al=EAAAALUbFZV0GZ3yLrGyYPDQEqeuVR%2fzQjelGe7J2fvecUODByB%2bFxqnEBlgWJb0WJUemFc0kvZ04%2bmLtMwsM1YblUc%3d",
"object_name":null,
"code":0,
"message":"Başarılı İşlem"
}