PayLink Detay

Oluşturulan PayLink'lerin detayına bu servis ile erişebilirsiniz.

Bu servisi kullanmak için secret_key ile basic authentication yapmalısınız. Bakınız

https://api.paynet.com.tr/v1/mailorder/detail

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service URL
İstek Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

id

string

Evet*

Ödeme emrine ait id

reference_no

string

Evet*

Ödeme emrine ait referans numarası

Dönüş Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

company_code

string

Ana firma kodu

agent_id

string

Paynet bayi kodu

xact_id

string

İşlem id'si

reference_no

string

Ödeme emrine ait referans numarası

email

string

Ödeme emrinin gönderileceği email adresi

user_name

string

Ödeme emri oluşturulan kullanıcı bilgisi

name_surname

string

Ödeme alınacak kişinin adı soyadı bilgisi

amount

decimal

Ödeme tutarı

currency

string

Ödeme para birimi

installment

int

Taksit sayısı

phone

string

Ödeme emrinin SMS ile bilgilendirilmesi için SMS'in gönderileceği telefon numarası

bank_id

string

Müşterinizin sadece belirli bir banka kartı ile işlem yapmasını sağlayabilirsiniz.

expire_date

string

Ödeme URL'inin geçerlilik süresini belirlemek için kullanılır.

create_date

string

Ödeme emri oluşturulma tarihi

note

string

Ödeme sayfasında ödeme yapacak kişiye gösterilen açıklama

agent_note

string

Ödeme işlemi yapıldığında raporlarda görünen açıklama bilgisi

succeed_url

string

İşlem başarılı ise bu parametrede gönderilen url’in sonuna işlem numarası(xact_id) parametresini ekleyerek yönlendirme yapılır. Boş olarak gönderilirse Paynet’in default ödeme sonuç sayfası gösterilir.

error_url

string

İşlem başarısız ise bu parametrede gönderilen url’in sonuna işlem numarası(xact_id) parametresini ekleyerek yönlendirme yapılır. Boş olarak gönderilirse Paynet’in default ödeme başarısız sayfası gösterilir.

confirmation_url

string

Eğer işlem başarılı ise burada belirtilen url’e aşağıda confirmation_url adresine post edilen parametreler’de belirtiğimiz parametreler json formatında post edilir

bank_name

string

Banka adı

status

char(1)

0:ODEME_BEKLENIYOR 1:ODEME_ALINDI 2:SURE_ASIMI 3:PASIF_EDILDI

send_confirmation_mail

string

Ana firmanın Paynet’te tanımlı mail adresine ödeme başarılı ise mail gönderir

send_sms

bool

Ödeme emrinin SMS ile gönderilip gönderilmeyeceğini belirler

send_mail

bool

Ödeme emrinin mail ile gönderilip gönderilmeyeceğini belirler.

multi_payment

bool

Ödemeyi birden fazla kart ile yapmasına olanak tanıyor.

object_name

string

Dönüş yapılan API'nin nesne adı

code

int

Sistem sonuç kodu

message

string

Sistem mesajı

Request
{
"id":"c1c4f41c-3d8c-4143-a2dc-114e587fd1b3"
}
Response
{
"company_code": "1001",
"agent_id": "1001",
"xact_id": "xk_EAAAAK/JIGdb8*YgktzPs0xXs8BL1CXjQb*lxa52PRksw3pJ",
"reference_no": "",
"email": "[email protected]",
"user_name": " ",
"name_surname": "O*** Ö******",
"amount": 120,
"currency": "TL",
"installment": 0,
"phone": "539560****",
"bank_id": "",
"expire_date": "2019-10-18T21:46:17.71",
"create_date": "2019-10-18T09:46:17.717",
"note": "",
"agent_note": "test",
"succeed_url": "",
"error_url": "",
"confirmation_url": "",
"bank_name": "",
"status": 0,
"send_confirmation_mail": false,
"send_sms": false,
"send_mail": false,
"multi_payment": true,
"object_name": null,
"code": 0,
"message": null
}
Service URL

Sistem

URL

Canlı Sistem

https://api.paynet.com.tr/v1/mailorder/detail

Test Sistemi

https://pts-api.paynet.com.tr/v1/mailorder/detail

id ve reference_no alanlarından en az biri zorunludur.