Döküman Tipleri

v1/membership/formtypes_and_doctypes_all

Başvurusu yapılan firmanın yüklemesi gereken döküman tiplerinin çekildiği servisdir.

Doküman tipleri çekilebilmesi için bu servise servisine post isteği atılması gerekir. İstek atılırken herhangi bir parametre istenilmemektedir.

Dönüş Parametreleri
Response
Service Url

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

Data[]

dizi

-> formtype_id

int

Form tipi parametresi dönülmektedir.

-> doctype_id

int

Form tipine bağlı doküman tipi dönülmektedir.

-> formtype_desc

string(max 20)

İlgili form tipinin açıklaması dönülmektedir.

-> doctype_desc

string(max 50)

İlgili doküman tipinin açıklaması dönülmektedir.

-> is_required

bool

?

object_name

string

Dönen cevabın nesne adıdır.

code

string

İşlemin cevap kodu 0 ise başarılıdır. Bknz

message

string

İşlemin cevap koduna göre mesaj bilgisini barındırır.

{
"Data": [
{
"formtype_id": 4,
"doctype_id": 99,
"formtype_desc": "Bayi Ağı",
"doctype_desc": "Online Sözleşme",
"is_required": false
}
],
"object_name": "membership_formtypes_and_doctypes_all",
"code": 0,
"message": "Başarılı İşlem" }