Doküman Silme

v1/membership/upload_file_delete

Başvuruya ait yüklenen dokümanın silinmesi için kullanılan servistir.

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

form_id

string

Evet

Form id'si

doctype_id

string

Evet

Doküman tipi id'si

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

object_name

string

Dönen cevabın nesne adıdır.

code

string

İşlemin cevap kodu 0 ise başarılıdır. Bknz

message

string

İşlemin cevap koduna göre mesaj bilgisini barındırır.

{
form_id: 2,
doctype_id : 1
}
{
"object_name": "membership_upload_file_delete",
"code": 0,
"message": "Başarılı İşlem"
}