PayLink Durum Güncelleme

Oluşturulan PayLink'lerin durum güncellemesini bu servis ile yapabilirsiniz.

Bu servisi kullanmak için secret_key ile basic authentication yapmalısınız. Bakınız

https://api.paynet.com.tr/v1/mailorder/status_update

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

id

string

Evet*

Ödeme emrine ait id

reference_no

string

Evet*

Ödeme emrine ait referans numarası

status

int

Evet

Ödeme emrinin güncellenecek yeni durumu. 0 : Ödeme bekleniyor, 3 : Pasif

id ve reference_no alanlarından en az biri zorunludur.

Last updated